//
you're reading...
Creative Writing, Haiku, Writing

Harshness


The Harshness Of War

Image by scubadive67 via Flickr

Inability
a sharp paralyzing fear.
This is killing me

About Magdalena Wiklund

Leg. biomedicinsk analytiker och maker. Arbetar med transfusionsmedicin till vardags, forskar på antibiotikaresistens på fritiden. Jag skapade Sveriges största site för biomedicinska analytiker därför att detta verkligen är ett fantastiskt yrke som jag hoppas att fler ska intressera sig för.

Discussion

2 thoughts on “Harshness

  1. I like that poem… 😉

    Posted by eof737 | January 25, 2012, 7:11 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

THIS SITE IS PROTECTED

MyFreeCopyright.com Registered & Protected
%d bloggers like this: