//
you're reading...
Creative Writing, Prose, Writing

Tender Kiss


Quince flower, one petal missing, with Forsyth...

Quince flower, one petal missing, with Forsythia in background, Laurens, SC (Photo credit: Martin LaBar (on hiatus))

*

Red flower petals on your lips
– reminding me –
of sweetheart´s tender kiss

*

About Magdalena Wiklund

Leg. biomedicinsk analytiker och maker. Arbetar med transfusionsmedicin till vardags, forskar på antibiotikaresistens på fritiden. Jag skapade Sveriges största site för biomedicinska analytiker därför att detta verkligen är ett fantastiskt yrke som jag hoppas att fler ska intressera sig för.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

THIS SITE IS PROTECTED

MyFreeCopyright.com Registered & Protected
%d bloggers like this: